Tehrantonian                 تهرانتویی – یک تهرانی در تورنتو
نکاتی پیرامون مهاجرت به کانادا،زندگی در انتاریو، کاریابی، خرید اولین خانه تان و استقرار با موفقیت
Tips on Immigration to Canada, Living in Ontario, Finding a Job, Buying your first home and settling down Successfully.
جستجو در تهرانتویی  
گزارشات لحظه ای
Reports by the Moment
وضعیت هوای تورنتو
Toronto's Weather

Click for Toronto Pearson, Ontario Forecast
برای دیدن وضعیت هوای سراسر کانادا اینجا کلیک کنید
Click here for Canadian Weather Status

Locations of visitors to this page
تورنتو Toronto
ونکوور Vancouver
تهران Tehran


وضعیت دلار کانادا
Canadian Dollar vs. U$شاخص های بازار سهام
Stock Market Indices
Tehrantonian's Google Ranking

Yahoo bot last visit to Tehrantonian.
Msn bot last visit to Tehrantonian
Tuesday, September 30, 2003

نگاه به زندگی از زاویه ای دلپذیر- ( قسمت دوم )

چگونه میتوانیم اصل توانایی مطلق را در زندگیمان بکار بگیریم؟ اگر میخواهید ازمنافع حوزه
توانایی مطلق بهره ببرید و از تمامی خلاقیتی که بخش جدایی ناپذیری از آگاهی مطلق است به
طور کامل استفاده کنید، باید بتوانید به آن دسترسی پیدا کنید. یکی از راههای دستیابی به این حوزه،
تمرین روزانه سکوت روحانی و نیز عدم داوری است.

تمرین سکوت روحانی یعنی اینکه با خود عهد ببندید مدت زمان معینی فقط( باشید). تجربه سکوت
یعنی اینکه در فواصل معین گفتگوی درونی را متوقف کنید. همچنین یعنی اینکه متناوبا از تماشای
تلویزیون و گوش دادن به رادیو و خواندن کتاب و نظایر آن دست بکشید و بخودتان فرصت تجربه
سکوت ذهنی را بدهید. ذهن ما دریایی متلاطم از سر و صدا و گفتگوست. گفتگویی دایمی که بین
ما و خودمان جریان دارد.

گاه به گاه اندک زمانی را برای تجربه سکوت کنار بگذارید. مدت زمانی را در روز به این امر
اختصاص دهید. این مدت میتواند از چند دقیقه شروع شود و بعد به یکساعت، دو ساعت، نیم روز
و یا چند روز برسد. نیز میتوانید آنرا در آغاز صبح، یا بعد از بازگشت از سر کار و یا در طی روز
تمرین کنید.

وقتی سکوت روحانی پیشه میکنید چه پیش می آید؟ نخست ذهنتان آشفته تر میشود! سیستمی دایما
در مکالمه طوری در ذهن شما جا افتاده که تلاش برای متوقف کردنش سر و صدا زیادی بپا می کند
و دایما بطور ناخودآگاه مکالمه از سر گرفته میشود. با تمرین به مرور قادر خواهید بود که دیگر
کلمه و عبارتی را در ذهن تولید نکنید. کم کم خواهید توانست فکر کردن در مورد توقف مکالمه را
هم متوقف کنید. حالا سکوت ژرف میشود و ذهن تسلیم الگوی جدید میگردد. زیرا اگر شما حاضر
به ادامه مکالمه نباشید او هم از پرسه زدن چیزی بدست نمی آورد. آنگاه تجربه سکون در حوزه
توانایی مطلق آغاز میشود. اکنون در حوزه همبستگی بی انتها و حیطه قدرت نظم دهنده نامحدود و
بستر غایی آفرینش هستید: آنجا که همه چیز به طرزی جدایی ناپذیر بهم پیوسته اند و در دریای
بیکران انرژی شناورند.

در هنگام بررسی اصل پنجم – اصل قصد و آرزو – خواهیم دید که چگونه میتوانیم نبض آرام اراده
را به این حوزه بیاوریم و آرزوهایمان را به واقعیت بکشانیم. اما نخست باید سکون را تجربه کنیم.

مجسم کنید که سنگریزه ای را به دریاچه ای ساکن میافکنید و حرکت امواج تولید شده را مشاهده میکنید.
سپس بعد از فروکش کردن امواج سنگریزه دیگری را به دریاچه میاندازید. این دقیقا مشابه همان کاری
است که وقتی به حیطه سکوت مطلق وارد میشوید و قصد تان را با خود میبرید، انجام می دهید. در این
سکوت حتی کمرنگ ترین قصد در سراسر حوزه آگاهی کیهانی که همه چیز را به هم پیوند داده، موج وار
حرکت میکند.

اما اگر در آگاهی خود سکوت را تجربه نکنید و ذهنتان همچون اقیانوسی متلاطم باشد، اگر تخته سنگی
عظیم را هم در آن بیاندازید هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و صدایش به هیچ جا نخواهد رسید.

یکی دیگر از راههای دستیابی به حوزه توانایی مطلق، تمرین عدم داوری است. داوری، ارزیابی مدام
امور به صورت درست و نادرست و یا نیک و بد است. وقتی مدام سرگرم ارزیابی و طبقه بندی و بر
چسب زدن و تجزیه و تحلیل باشید، در ذهن خود گفتگویی پر تلاطم را ایجاد میکنید. این تلاطم موجب
بند آمدن جریان نیرو بین شما و حوزه توانایی مطلق میشود. در اینحالت عملا فاصله بین اندیشه ها از
بین میرود و بسیار کوتاه میشود. فاصله ایکه وسیله اتصال شما به حوزه توانایی مطلق است. فضای
ساکت بین اندیشه ها، یا همان سکون روحانی درون، وسیله ارتباط شما با مجموعه انرژی مطلق است و
باید از اشباع شدگی بدور نگاهداشته شود. بخود بگویید:

امروز درباره هیچ یک از آن چیزها که پیش می آیند داوری نمی کنم.

عدم داوری در ذهنتان سکوت ایجاد میکند. در سراسر روز، هر بار که می بینید به داوری سرگرمید،
آن جمله را بخاطر آورید. اگر تمرین این روش برای سراسر روز دشوار به نظر میرسد، میتوانید به
خود بگویید: "تا دو ساعت بعد، خودآگاهانه در مورد هیچ چیز داروی نخواهم کرد." یا " تا یکساعت،
عدم داوری را تمرین و تجربه خواهم کرد." همواره میتوانید به زمان این تمرین بیافزایید.

از طریق سکوت روحانی و عدم داوری، به آرامش درون و اصل توانایی مطلق دست خواهید یافت.
به محض آغاز این کار می توانید جزء دیگری را نیز بر آن بیافزایید که عبارت است از صرف وقت به
طور منظم در رابطه مستقیم با طبیعت. صرف وقت در طبیعت، این توانایی را به شما می بخشد تا
ارتباط متقابل و هماهنگ همه عناصر و نیروهای حیات را احساس کنید، و یکپارچگی وجودتان را با
کل زندگی دریابید. خواه جویبار و خواه جنگل و کوه و دریاچه و ساحل دریا، اتصال با هوشمندی طبیعت
نیز به شما کمک خواهد کرد تا به حوزه توانایی مطلق دسترسی پیدا کنید.

باید بیاموزیم که با درونی ترین جوهر هستی خود تماس حاصل کنیم. این جوهر راستین فراسوی (من)
است. بی باک و آزاد و در برابر انتقاد ایمن است. از هیچ مشکلی نمی هراسد. از هیچ کس کمتر نیست
و از هیچ کس برتر نیست، و سرشار از اعجاز و رمز و راز و افسون است.

دستیابی به جوهر راستین وجودمان موجب میشود که در مورد آینه روابط نیز بصیرت بیابیم. زیرا هر
رابطه ایی انعکاس رابطه ما با خودمان است. مثلا اگر در مورد پول یا موفقیت یا هر چیز دیگر دچار
احساس گناه و ترس و عدم امنیت باشیم، آنگاه این بازتابهای احساسی، جنبه های بنیادی شخصیت ما
می شوند. و هیچ میزانی از پول یا موفقیت، این مشکلات بنیادی وجودی را حل نخواهد کرد. تنها پیوند
گزینی با توانایی مطلق موجب آرامش و شفای معنوی واقعی خواهد شد. زیرا به ما نشان خواهد داد که
منشاء تمام برکات و نعمات و ثروت ها خود این حوزه است. هرچه بیشتر به طبیعت راستین خود دسترسی
پیدا کنیم، به طرزی خودانگیخته اندیشه هایی خلاق نیز دریافت خواهیم کرد زیرا حوزه توانایی مطلق،
حیطه خلاقیت و دانش بیکران نیز هست.

فراوانی عالم – نمایش سخاوتمندانه وفور کاینات- نمایانگر ذهن خلاق ناظم کاینات است. هرچه با
طبیعت همنواتر باشیم، بیشتر به خلاقیت بیکران و نامحدود آن دسترسی خواهیم داشت. اما نخست باید
فراسوی تلاطم گفتگوی درونمان برویم تا به آن ذهن بیکران و خلاق و سرشار از فراوانی اتصال یابیم.

در بحث بعدی به اصل تبادل یا بخشایش نگاهی خواهیم داشت.

شاد باشید.
Link to this log     لینک به این نوشته - 1:43 p.m. -                                                 مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

0  Comments   اظهار نظر از طرف دوستان
........................................................................................