Tehrantonian                 تهرانتویی – یک تهرانی در تورنتو
نکاتی پیرامون مهاجرت به کانادا،زندگی در انتاریو، کاریابی، خرید اولین خانه تان و استقرار با موفقیت
Tips on Immigration to Canada, Living in Ontario, Finding a Job, Buying your first home and settling down Successfully.
جستجو در تهرانتویی  
گزارشات لحظه ای
Reports by the Moment
وضعیت هوای تورنتو
Toronto's Weather

Click for Toronto Pearson, Ontario Forecast
برای دیدن وضعیت هوای سراسر کانادا اینجا کلیک کنید
Click here for Canadian Weather Status

Locations of visitors to this page
تورنتو Toronto
ونکوور Vancouver
تهران Tehran


وضعیت دلار کانادا
Canadian Dollar vs. U$شاخص های بازار سهام
Stock Market Indices
Tehrantonian's Google Ranking

Yahoo bot last visit to Tehrantonian.
Msn bot last visit to Tehrantonian
Tuesday, September 30, 2003

نگاه به زندگی از زاویه ای دلپذیر- ( قسمت دوم )

چگونه میتوانیم اصل توانایی مطلق را در زندگیمان بکار بگیریم؟ اگر میخواهید ازمنافع حوزه
توانایی مطلق بهره ببرید و از تمامی خلاقیتی که بخش جدایی ناپذیری از آگاهی مطلق است به
طور کامل استفاده کنید، باید بتوانید به آن دسترسی پیدا کنید. یکی از راههای دستیابی به این حوزه،
تمرین روزانه سکوت روحانی و نیز عدم داوری است.

تمرین سکوت روحانی یعنی اینکه با خود عهد ببندید مدت زمان معینی فقط( باشید). تجربه سکوت
یعنی اینکه در فواصل معین گفتگوی درونی را متوقف کنید. همچنین یعنی اینکه متناوبا از تماشای
تلویزیون و گوش دادن به رادیو و خواندن کتاب و نظایر آن دست بکشید و بخودتان فرصت تجربه
سکوت ذهنی را بدهید. ذهن ما دریایی متلاطم از سر و صدا و گفتگوست. گفتگویی دایمی که بین
ما و خودمان جریان دارد.

گاه به گاه اندک زمانی را برای تجربه سکوت کنار بگذارید. مدت زمانی را در روز به این امر
اختصاص دهید. این مدت میتواند از چند دقیقه شروع شود و بعد به یکساعت، دو ساعت، نیم روز
و یا چند روز برسد. نیز میتوانید آنرا در آغاز صبح، یا بعد از بازگشت از سر کار و یا در طی روز
تمرین کنید.

وقتی سکوت روحانی پیشه میکنید چه پیش می آید؟ نخست ذهنتان آشفته تر میشود! سیستمی دایما
در مکالمه طوری در ذهن شما جا افتاده که تلاش برای متوقف کردنش سر و صدا زیادی بپا می کند
و دایما بطور ناخودآگاه مکالمه از سر گرفته میشود. با تمرین به مرور قادر خواهید بود که دیگر
کلمه و عبارتی را در ذهن تولید نکنید. کم کم خواهید توانست فکر کردن در مورد توقف مکالمه را
هم متوقف کنید. حالا سکوت ژرف میشود و ذهن تسلیم الگوی جدید میگردد. زیرا اگر شما حاضر
به ادامه مکالمه نباشید او هم از پرسه زدن چیزی بدست نمی آورد. آنگاه تجربه سکون در حوزه
توانایی مطلق آغاز میشود. اکنون در حوزه همبستگی بی انتها و حیطه قدرت نظم دهنده نامحدود و
بستر غایی آفرینش هستید: آنجا که همه چیز به طرزی جدایی ناپذیر بهم پیوسته اند و در دریای
بیکران انرژی شناورند.

در هنگام بررسی اصل پنجم – اصل قصد و آرزو – خواهیم دید که چگونه میتوانیم نبض آرام اراده
را به این حوزه بیاوریم و آرزوهایمان را به واقعیت بکشانیم. اما نخست باید سکون را تجربه کنیم.

مجسم کنید که سنگریزه ای را به دریاچه ای ساکن میافکنید و حرکت امواج تولید شده را مشاهده میکنید.
سپس بعد از فروکش کردن امواج سنگریزه دیگری را به دریاچه میاندازید. این دقیقا مشابه همان کاری
است که وقتی به حیطه سکوت مطلق وارد میشوید و قصد تان را با خود میبرید، انجام می دهید. در این
سکوت حتی کمرنگ ترین قصد در سراسر حوزه آگاهی کیهانی که همه چیز را به هم پیوند داده، موج وار
حرکت میکند.

اما اگر در آگاهی خود سکوت را تجربه نکنید و ذهنتان همچون اقیانوسی متلاطم باشد، اگر تخته سنگی
عظیم را هم در آن بیاندازید هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و صدایش به هیچ جا نخواهد رسید.

یکی دیگر از راههای دستیابی به حوزه توانایی مطلق، تمرین عدم داوری است. داوری، ارزیابی مدام
امور به صورت درست و نادرست و یا نیک و بد است. وقتی مدام سرگرم ارزیابی و طبقه بندی و بر
چسب زدن و تجزیه و تحلیل باشید، در ذهن خود گفتگویی پر تلاطم را ایجاد میکنید. این تلاطم موجب
بند آمدن جریان نیرو بین شما و حوزه توانایی مطلق میشود. در اینحالت عملا فاصله بین اندیشه ها از
بین میرود و بسیار کوتاه میشود. فاصله ایکه وسیله اتصال شما به حوزه توانایی مطلق است. فضای
ساکت بین اندیشه ها، یا همان سکون روحانی درون، وسیله ارتباط شما با مجموعه انرژی مطلق است و
باید از اشباع شدگی بدور نگاهداشته شود. بخود بگویید:

امروز درباره هیچ یک از آن چیزها که پیش می آیند داوری نمی کنم.

عدم داوری در ذهنتان سکوت ایجاد میکند. در سراسر روز، هر بار که می بینید به داوری سرگرمید،
آن جمله را بخاطر آورید. اگر تمرین این روش برای سراسر روز دشوار به نظر میرسد، میتوانید به
خود بگویید: "تا دو ساعت بعد، خودآگاهانه در مورد هیچ چیز داروی نخواهم کرد." یا " تا یکساعت،
عدم داوری را تمرین و تجربه خواهم کرد." همواره میتوانید به زمان این تمرین بیافزایید.

از طریق سکوت روحانی و عدم داوری، به آرامش درون و اصل توانایی مطلق دست خواهید یافت.
به محض آغاز این کار می توانید جزء دیگری را نیز بر آن بیافزایید که عبارت است از صرف وقت به
طور منظم در رابطه مستقیم با طبیعت. صرف وقت در طبیعت، این توانایی را به شما می بخشد تا
ارتباط متقابل و هماهنگ همه عناصر و نیروهای حیات را احساس کنید، و یکپارچگی وجودتان را با
کل زندگی دریابید. خواه جویبار و خواه جنگل و کوه و دریاچه و ساحل دریا، اتصال با هوشمندی طبیعت
نیز به شما کمک خواهد کرد تا به حوزه توانایی مطلق دسترسی پیدا کنید.

باید بیاموزیم که با درونی ترین جوهر هستی خود تماس حاصل کنیم. این جوهر راستین فراسوی (من)
است. بی باک و آزاد و در برابر انتقاد ایمن است. از هیچ مشکلی نمی هراسد. از هیچ کس کمتر نیست
و از هیچ کس برتر نیست، و سرشار از اعجاز و رمز و راز و افسون است.

دستیابی به جوهر راستین وجودمان موجب میشود که در مورد آینه روابط نیز بصیرت بیابیم. زیرا هر
رابطه ایی انعکاس رابطه ما با خودمان است. مثلا اگر در مورد پول یا موفقیت یا هر چیز دیگر دچار
احساس گناه و ترس و عدم امنیت باشیم، آنگاه این بازتابهای احساسی، جنبه های بنیادی شخصیت ما
می شوند. و هیچ میزانی از پول یا موفقیت، این مشکلات بنیادی وجودی را حل نخواهد کرد. تنها پیوند
گزینی با توانایی مطلق موجب آرامش و شفای معنوی واقعی خواهد شد. زیرا به ما نشان خواهد داد که
منشاء تمام برکات و نعمات و ثروت ها خود این حوزه است. هرچه بیشتر به طبیعت راستین خود دسترسی
پیدا کنیم، به طرزی خودانگیخته اندیشه هایی خلاق نیز دریافت خواهیم کرد زیرا حوزه توانایی مطلق،
حیطه خلاقیت و دانش بیکران نیز هست.

فراوانی عالم – نمایش سخاوتمندانه وفور کاینات- نمایانگر ذهن خلاق ناظم کاینات است. هرچه با
طبیعت همنواتر باشیم، بیشتر به خلاقیت بیکران و نامحدود آن دسترسی خواهیم داشت. اما نخست باید
فراسوی تلاطم گفتگوی درونمان برویم تا به آن ذهن بیکران و خلاق و سرشار از فراوانی اتصال یابیم.

در بحث بعدی به اصل تبادل یا بخشایش نگاهی خواهیم داشت.

شاد باشید.
Link to this log     لینک به این نوشته - 1:43 p.m. -                                                 مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

0  Comments   اظهار نظر از طرف دوستان
........................................................................................Monday, September 29, 2003

نگاه به زندگی از زاویه ای دلپذیر

اگر مهاجر هستید یا نه، اگر به کانادا خواهید آمد یا نه، در هر حال و صورت زندگی ای دارید
و زندگیتان را دوست دارید و برای زندگی اهدافی دارید و برای اهدافتان برنامه هایی.

بعنوان یک بحث موازی جدید بیایید نگاهی داشته باشیم به دیدگاهی که زندگی میلیون ها نفر را
در طی هزاران سال دگرگون کرده و موجب موفقیت و توانگری و شادمانی ایشان شده. دیدگاهی
که بزبان و روشی ساده، پرسشهای پیچیده زیادی را پاسخ داده و گره های بسیاری را گشوده است.

ذکر چند نکته حاشیه ای در آغاز این بحث لازم بنظر میرسد: اجرای این راهکارها، میزان پیشرفت
در ادراک و یا بکارگیری آنها، و از همه مهمتر میزان باور یا پذیرش آنها کاملا به انتخاب و سلیقه
و علاقه شما موکول میشود. با توجه به ماهیت وبلاگ، پرداختن به توضیحات بیشتر از آنچه که در
اینجا مطرح خواهد شد، در حد امکانات این رسانه نخواهد بود و مطالعه و تحقیق بیشتر در صورت
علاقه شخصی، قابل توصیه خواهد بود. هر بخش با مقداری مقدمه چینی و توضیح آغاز شده و بعد
با تمرین و راهکاری عملی به بخش بعدی ملحق میگردد.

راهکارهای معنوی موفقیت

راهکار اول – اصل توانایی مطلق

منشاء همه آفرینش، آگاهی مطلق است... توانایی مطلقی که جویای تجلی از نامتجلی است و هرگاه
باورکنیم که ضمیر ما یکی از این توانایی های مطلق است، به قدرتی می پیوندیم که همه چیز این
عالم را متجلی میسازد.

نخستین راهکار موفقیت، اصل توانایی مطلق است. این اصل بر این واقعیت مبتنی است که ما – در
ذات خویش- آگاهی مطلق هستیم. آگاهی مطلق، مولد توانایی مطلق، و در برگیرنده تمامی امکانات
و خلاقیت های نا محدود است. آگاهی مطلق، شیرازه معنوی ماست. بیکرانگی و نامحدود بودن مولد
شادمانی مطلق است. از دیگر خصوصیات آگاهی میتوان به دانش مطلق، سکوت و آرامش بی پایان،
توازن و تعادل بی نقص و شکست ناپذیری اشاره کرد.
و این بنیاد طبیعت ماست. طبیعت ما برمبنای توانایی مطلق شکل گرفته است. کشف طبیعت بنیادی
ما و دریافت اینکه براستی که هستیم، توانایی برآورده ساختن هر رویایی که داریم را به ارمغان
می آورد. زیرا که ما قدرت و امکان جاودان هستیم و آن قدرت بی مانند ازلی و ابدی است.
اصل توانایی مطلق را میتوان اصل یکپارچگی نیز نامید زیرا در گستره نامحدود زندگی، حضوری
یگانه وجود دارد که همه چیز– از جمله ما- را دربرگرفته است و بین ما و این نیرو هیچ فاصله ای
وجود ندارد. حوزه توانایی مطلق ضمیر ماست و هر قدر نسبت به طبیعت واقعی خود آگاه تر باشیم و
آنرا بهتر تجربه کنیم، به حوزه توانایی مطلق دسترسی بهتری خواهیم داشت.
تجربه ضمیر – یا بازگشت به خود- به این معناست که نقطه رجوع ما باید روح و جان ما باشد، نه
موضوعات بیرونی مورد تجربه ما. رجوع به موضوعات مانعی است بر سر راه رجوع به خود.
در رجوع به موضوعات، دایما تحت تاثیر موضوعات بیرون از ضمیرمان – یعنی اوضاع و شرایط
و موقعیتها و افراد و اشیاء- قرار میگیریم.
در رجوع به موضوعات، همیشه به دنبال دریافت تایید از دیگرانیم. پندار و کردارمان همیشه در
انتظار پاسخ دیگران است. از این رو، مبتنی بر ترس و تنش روحی است. نیز به هنگام رجوع به
موضوعات، شدیدا احساس نیاز به کنترل امور و قدرت بیرونی داریم. نیاز به دریافت تایید و نیاز
به در اختیار گرفتن امور و احساس نیاز به قدرت بیرونی، تماما نیازهای مبتنی بر ترسند. این نوع
قدرت، قدرت توانایی مطلق یا قدرت ضمیر یا قدرت واقعی نیستند. وقتی قدرت ضمیر را احساس
میکنیم، ترس غایب است. عطش برای تسلط، یا تکاپو برای کسب تایید و یا قدرت بیرونی وجود
ندارد، بلکه تسلط و قدرت عظیم از درون می جوشد و کاینات شما را بر محور تطبیق می چرخاند.

در رجوع به موضوعات، نقطه رجوع درونی تان (من) شماست. حال آنکه (من) آن کس که به
راستی هستید نیست!

(من) تصویری است که از خود دارید – مثل یک نقاب اجتماعی- و نقشی است که بازی میکنید.
نقاب اجتماعی شما از راه کسب تایید امرار معاش میکند. دایما در تلاش است تا اختیار امور را
در دست بگیرد، و چون در ترس زندگی میکند، از راه قدرت بقاء می یابد. ضمیر راستین شما،
که روح و جان شماست، کاملا از این چیزها رهاست. در برابر انتقاد ایمن و در برابر هر آزمون
بی باک است و خود را کمتر از هیچکس فرض نمیکند و با این حال فروتن است و خود را
برتر از هیچکس نیز احساس نمی کند، زیرا که درمی یابد همه همان ضمیر و همان روح و جانند
در جامه هایی متفاوت.
قدرت مبتنی بر (من) تا مدتی دوام می یابد که موضوع رجوع وجود داشته باشد. مثلا اگر شخص
صاحب عنوان یا موقعیتی ویژه باشد، قدرتی که از آن کام می جوید به آن عنوان یا موقعیت ویژه
وابسته است و اگر نقطه رجوع به این عامل بیرونی تمرکز یافته باشد، با از بین رفتن این
موقعیت، قدرت بوجود آمده هم به مخاطره میافتند و برای بقای خود به تکاپو خواهد افتاد و میتواند
شخص را بدنبال خود به مسیرهای خطرناکی بکشاند.
حال آنکه قدرت مبتنی به ضمیر پایدارست زیرا مبتنی بر وقوف به ضمیر است و بواسطه ویژگی
های متعالی خود، مانند میدان جاذبه ای عظیم، مردم و اوضاع و شرایط و امکاناتی را که از
آرزوهایتان پشتیبانی می کنند بسوی خود جذب میکند. سرچشمه این نیرو همان بنیانگزار کاینات
است که اکنون آموخته اید مطابق با قوانین زیربنایی او حرکت کنید و از انرژی نامحدود مثبت موجود
در آفرینش بهره ببرید.

در قسمت بعد روش عملی بکارگیری قانون اول را بررسی خواهیم کرد.

پیروز باشید...
Link to this log     لینک به این نوشته - 11:40 a.m. -                                                 مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

0  Comments   اظهار نظر از طرف دوستان
........................................................................................Friday, September 26, 2003

همان آرزوي ژرفي هستيد که شما را به پيش مي راند.
آرزويتان هرگونه که باشد، اراده تان همان گونه است.
اراده تان هرگونه که باشد، کردارتان همان گونه است.
کردارتان هرگونه که باشد، تقديرتان همان گونه است.

...Link to this log     لینک به این نوشته - 3:52 p.m. -                                                 مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

0  Comments   اظهار نظر از طرف دوستان


این ویکند تو شهر چه خبره؟

تو شهر که هیچ خبر قابل عرضی نیست اگر تو خانه شما خبری هست به ما هم خبر بدید!

فقط یادتون باشه که این ویکند آخرین فرصت شما برای دیدن جشنواره شراب و انگور نیاگارا است
و اگر هنوز نرفتید توصیه میکنم یک سری اونطرف ها بروید. پارکینگ در خیابان های اطراف
محل جشن فراوانه و مجانی هم هست. از مامورینی که سر کوچه های مجاور رو بسته اند بپرسید و
اونها مسیر پارکینگ رو به شما نشان خواهند داد. برای سرگرم کردن بچه ها هم مک دانلدز و چند
کمپانی دیگه وسایل کاردستی و بازی و نمایش و ... آورده اند تا به بچه ها کمتر از بزرگتر ها خوش
نگذره.
وقتی به محوطه محصور فستیوال رسیدید باید توکن – ژتون- بخرید چون اون تو همه چیز با توکن
فروخته میشه. هر گیلاس پلاستیکی کوچک پر از شراب دو توکن هزینه داره – چهار دلار- و هر
بطری هم ده توکن آب میخوره که گرونتر از قیمت واقعی اون بطری در ال سی بی او هست به همین
خاطر تست کردن انواع اونها و یادداشت کردن اسم نمونه هایی که دوست داشتید بهترین کاره.
در سمت راست سکوی ارکستر که در انتهای محوطه قرار گرفته، شرکت بلک دایموند پنیر چدار
اعلا مجانی میده و برای شروع بهتره یکسیری اونجا بروید و ته بندی مختصری بکنید تا با گیلاس سوم
از ادامه برنامه معاف نشید!
کباب ترکی – دونر کباب- و همبرگر و هات داگ و پلو با خوراک جوجه و چند جور غذای دریایی هم
برای تکمیل منو وجود دارند و چند غرفه هم دسر های خیلی خوشمزه و خوبی دارند – مثل فانل کیک
داغ با مربای تازه خانگی، کیک بستنی کاپوچینو و ...

خلاصه اینکه برای دو نفر حدود شصت دلار محاسبه کنید و اگر بچه هم همراهتونه که دیگه خرج
ته نداره و ما از برآوردش معذوریم!

خوش بگذره ...
Link to this log     لینک به این نوشته - 11:16 a.m. -                                                 مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

0  Comments   اظهار نظر از طرف دوستان
........................................................................................Thursday, September 25, 2003

قانون غایت حیات (دارما)

هر کس در زندگی غایتی دارد ... موهبتی بی همتا یا استعدادی ویژه تا آن را به دیگران هدیه
کند، و هنگامی که این استعداد بی همتا را با خدمت به دیگران بیامیزیم، وجد و طرب جانمان
را تجربه می کنیم که هدف نهایی همه هدفهاست.

هفتمین قانون

هفت قانون معنوی موفقیت – دیپاک چوپراLink to this log     لینک به این نوشته - 9:05 p.m. -                                                 مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

0  Comments   اظهار نظر از طرف دوستان


قیمت بنزین در حال صعود!

کاهش تولید روزانه یک میلیون بشکه نفت از سبد نفتی اپک – عجب اسمی داره!- از همین
الان باعث سربالا رفتن بهای بنزین - بزودی هزینه های گرمایش منازل- شده و خواهد شد.

اپک دلیلش رو کاهش شدید قیمت بنزین در دو هفته اخیر ذکر کرده و برای جلوگیری از ضرر
اعضاء اقدام به کاهش فوری تولید کرده و خیال داره تا اطلاع ثانوی هم به همین منوال ادامه بده.

البته واضح و مبرهن است که اگر نفت به بشکه ای هزار دلار هم برسد، چیزی گیر ملت بدبخت
و درمانده بعضی از این کشورهای عضو اپک نخواهد آمد که هیچ، از همین لحظه اجناس وارداتی
خود از اروپا و آمریکای شمالی رو هم باید گرونتر بخرند و نه فقط ارزش پولشون در برابر دلار
سقوط میکنه که توان تولید داخلی شون هم با افزایش هزینه های تولید کمتر میشه!

شرکت های نفتی هم که جایی نمی نشینند که آب زیرشون بره! از همون ثانیه ای که قیمت ها تکون
خورد تو تمام پمپ بنزین ها میره رو صورتحساب ملت – سیستم قیمت گذاری فایفو- و بلافاصله
فشار رو به مصرف کننده منعکس میکنند. جالب اینکه وقتی قیمت ها میاد پایین فوری روش قیمت
گذاریشون معکوس میشه – میشه لایفو – و میگن تا اون بنزین هایی رو که گرون تموم شده بود
نفروشند از کاهش قیمت ها خبری نیست.

معلوم نیست چه بلایی سر اون بنزین های ارزان توی انباره ها قبل از رشد قیمت اومده! احتمالا
مشمول کلاهبرداری های قانونی شده اند و حالا به قیمت جدید تشریف میارند تو باک ماشین شما.

یک خبر بامزه دیگه هم دارم که یک کمی خبر بد قبلی رو تعدیل بکنه:

کازا ، شرکت تولید کننده نرم افزار به اشتراک گذاری و انتقال فایل – خصوصا موسیقی- داره
اتحادیه صنعت موسیقی آمریکا رو بخاطر زیر پا گذاشتن قانون کپی رایت در تولید و استفاده از
نسخ دستکاری شده کازا برای ردیابی کپی کننده های موسیقی به دادگاه میبره.

این اتحادیه مدعی شده که تنها کسانی رو مورد ردیابی و احضار به دادگاه قرارداده که بیش از
هزار فایل موسیقی رو انتقال داده باشند، که این عده تنها در نیویورک به صدها نفر میرسه که
در بین اونها یک دختر بچه دوازده ساله هم هست که اتحادیه صنعت موسیقی آمریکا به بهای
لطمه شدید صدها میلیون دلاری به اعتبار و آبروی سیستم تولید موسیقی آمریکا موفق شده به
دو هزار دلار جریمه نقدی محکوم کنه!

خوش باشید...Link to this log     لینک به این نوشته - 1:17 p.m. -                                                 مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

0  Comments   اظهار نظر از طرف دوستان
........................................................................................Wednesday, September 24, 2003پول خرد الکترونیکی در کانادا

همه ما بطور معمول برای خرید اجناس مورد نیازمون از کارت های اعتباری استفاده میکنیم.
بعضی وقتها حتی برای خرید های دو سه دلاری هم پول خرد همراه نداریم و باید به سراغ
کارت اعتباری مون بریم.

کمپانی های کارت اعتباری هم برای هر خریدی که شما میکنید بین 2.5 تا 5 درصد از
فروشنده کارمزد میگیرند – که طبعا این مبلغ را هم فروشنده در قیمت جنس منظور کرده و
در نهایت از شما میگیره.

بعضی فروشگاهها هم حداقل معینی را برای خرید با کارت اعتباری قایل هستند و برای خرید
های کمتر از اون یا باید با کارت بانکی – همون دبیت کارت – خرید کنید یا با پول نقد.

خرید های کم مبلغ هم که بخاطر کارمزد بالای بانکها روی انتقالات پولی با دبیت کارت به
صرفه نیستند.

برای رفع این مشکل یک کمپانی بنام دکسیت اقدام به عرضه تگ هایی الکترونیکی کرده که
برای شما در اندازه یک سر سوییچ صادر میکنند و میتونید همه جا با خودتون حملش کنید و
موقع خرید های خرده و ریز از اونها استفاده کنید. نمونه مشابه این سیستم رو در تگ های
مخصوص پمپ بنزین های شل دیده اید.احتیاجی به شماره رمز نداره و سریعتر از هر کارت
بانکی یا اعتباری عمل میکنه.

سقف خرید روزانه با این تگ 100 دلار و خود تگ رایگان بوده و هر تعداد خرید انجام شده
هم فاقد کارمزد میباشند. فقط 1.5 دلار کارمزد برای 100 دلار اول و همینطور هر نوبت دیگه واریز
پول به حساب مربوطه تعلق میگیره که در مقایسه به راه های دیگه خرید، به صرفه تر و آسونتره.
(حساب و کتابش باشه به سلیقه خودتون!)

در حال حاضر در مسیر زیر زمینی جنوب تورنتو، چهل و چهار فروشگاه و در سراسر کانادا
بیست و دو فروشگاه زنجیره ای امکان خرید با این تگ ها رو دارند و شرکت دکسیت اعلام کرده که
امیدواره بتونه این روش رو تا آخر سال در سراسر کانادا رایج کنه.

شاد باشید...Link to this log     لینک به این نوشته - 12:36 p.m. -                                                 مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

0  Comments   اظهار نظر از طرف دوستان


توجه ! توجه!

دوستان خوب بازدید کننده به من اطلاع دادند که صفحه فهرست آرشیو و مقالات آرشیو شده
از دسترس خارج شده اند. من در حال پیگری این مشکل با بلاگ اسپات هستم و به محض
رفع مشکل به شما اطلاع خواهم داد.

از صبر شما متشکرم و برای مشکل پیش آمده پوزش می طلبم.Link to this log     لینک به این نوشته - 10:21 a.m. -                                                 مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

0  Comments   اظهار نظر از طرف دوستان
........................................................................................Monday, September 22, 2003

تصاویر فستیوال شراب و انگور نیاگارا حاضر شدند!

سنت کاثارینز، شهرکی آرام و مهمان نواز در جنوب انتاریو در ناحیه نیاگارا،امسال
میزبان پنجاه و دومین جشنواره شراب و انگور نیاگاراست. این جشن از دوازدهم سپتامبر
شروع شده و آخر همین هفته خاتمه پیدا خواهد کرد. دهها تولید کننده شراب و آب انگور
در پارک مونته بلو غرفه زده اند و انواع کباب و خوراک نیز برای همراهی نمونه های
محصولات عرضه شده موجود است.

هر گیلاس نمونه دو توکن – همون ژتون- هزینه برمیداره و توکن ها رو میتونین از باجه
های مخصوص اون به مبلغ دو دلار خریداری کنید. یادتون باشه که توکن ها غیر قابل عودت
هستند و پس گرفته نمیشوند.

برای بازی بچه ها و همینطور استراحت بازدید کننده ها هم بقدر کافی میز و صندلی و لوازم
سرگرمی تدارک دیده شده.

این ویکند آخرین فرصت شما برای بازدید از این جشنواره خواهد بود.

شاد باشید ...Link to this log     لینک به این نوشته - 1:26 p.m. -                                                 مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

0  Comments   اظهار نظر از طرف دوستان
........................................................................................Sunday, September 21, 2003

مژده ! مژده !

یک خبر خوب برای متقاضیان جدید مهاجرت و کسانی که هنوز مجموع امتیازشان برای مهاجرت
مورد ارزیابی قرار نگرفته:

دنیس کودرن، وزیر مهاجرت و امور شهروندی کانادا، اعلام کرد که از هجدهم سپتامبر، تمامی افرادی
که در قالب نیروی کار ماهر – اسکیلد ورکر- تشکیل پرونده مهاجرت می دهند، یا پرونده ایشان هنوز
برای جمع امتیازاتشان مورد ارزیابی قرار نگرفته، بجای 75 امتیاز به 67 امتیاز نیاز خواهند داشت!

این هشت امتیاز، که تا بحال موجب رد شدن درخواست مهاجرت هزاران نفر در سراسر دنیا، و نیز
ایران شده بود، بنا به درخواست جامعه مشاغل کانادا مبنی بر جذب نیروی متخصص بیشتر، از سر
راه متقاضیان برداشته شد.

انعکاس خوب دیگر این خبر، دورنمای بهبود بازار کار در آمریکای شمالی و پیش بینی رشد این بازار
در کانادا و نیاز روز افزون به نیروی کار متخصص است.

برای دیدن خبر رسمی منتشره اینجا کلیک کنید.

شاد باشید...Link to this log     لینک به این نوشته - 1:37 p.m. -                                                 مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

0  Comments   اظهار نظر از طرف دوستان
........................................................................................Friday, September 19, 2003

محافظت مالی از خود و خانواده در مقابل صدمات جانی،

چندی پیش با دوستی که بیشتر از سی سال تو صنعت بیمه آمریکای شمالی سابقه داره و بقول
خودش توی این مدت هزاران دوست – مشتری – پیدا کرده صحبت می کردیم و نکاتی رو
مطرح کرد که فکر کردم برای دوستانی که در تورنتو – یا هر جای آمریکای شمالی- هستند
دانستنش مهم باشه.

اول از همین الان بگم: دور از جونتون، بدور از خانوادتون و حتی هزارکیلومتری خانه تون!

بیمه عمر – یعنی مبلغی که در صورت فوت شخص به خانواده اون شخص – یا هر شخصی
که بعنوان وارث تعیین شده – پرداخت میکنند تا اولا هزینه های مراسم تدفین و ... را پوشش
بده و هم بعنوان کمکی در شرایط قطع شدن درآمد خانواده، دست بازماندگان رو بگیره.
با توجه به هزینه حدود هشت تا بیست و پنج هزار دلار برای مراسم و خاکسپاری، میتونین
تصور کنید که اگر خدای ناکرده بلایی به سر شما بیاد، تو اون شرایط چه بلایی سر بازمانده
ها خواهد اومد. حالا اگر مشغول بازپرداخت اقساط خانه هم بوده باشید، شرایط سخت تری
پیش خواهد آمد و احتمالا خانه را از دست خواهند داد. اگر فرزند هم داشته باشید از ادامه
تحصیل در کالج یا دانشگاه باز خواهند ماند.

بیمه بیماری های حاد – نظیر بیماری های قلبی، سرطان، پارکینسون، ام اس، و ... که در
اونها شخص عملا از کار افتاده میشود و ممر درآمد خانواده قطع میگردد. علاوه برآن، هزینه
هایی هم که توسط دولت انتاریو پوشش نمی یابند – مثل دارو و آمبولانس و پرستار و ... – هم
به بودجه خانواده تحمیل میگردند.

بیمه از کار افتادگی - که در صورت بروز مشکل فیزیکی حاد – مثل کمردرد، ناراحتی های
مفاصل، مشکلات بینایی و ... – شخص را از کار کردن ناتوان میکند، طبق شرایط و توافقات
گوناگونی که دارند، تا سن شصت و پنج سالگی – که دولت انتاریو خودش وارد میدان میشود-
تا درصد معینی از حقوق شخص را – مثلا شصت درصد – بشکل ماهانه به او می پردازد.

البته بیمه های دیگری هم مثل بیمه خدمات درمانی دندان و عینک، هزینه های دارویی، و مانند
آن و نیز بیمه سرقت و آتش سوزی و ... هم هستند که ماجرای خود را دارند و بعضا از طرف
کارفرما ها تا حدودی پوشش داده میشوند و در مقوله بحث امروز نمی گنجند.

یادتان باشد در آمریکای شمالی کسیکه وصیت نامه تنطیم نکرده عملا از دید دولت وارث ندارد
و درصورت فوت چیزی به این راحتی ها بدست ورثه نمی رسد.

نکته مهم : برای خرید بیمه به بروکر – یا همان کارپرداز- بیمه مراجعه کنید و از او بخواهید
برای شما به خرید بیمه برود و انواع انتخابهایی را که دارید به شما گزارش کند. بیمه نامه ها
را خوب و بدقت مطالعه کنید و در جایی مشخص بگذارید. یادتان باشد پرداخت چند صد دلار
در سال میتواند صدها هزار دلار بیمه و مهمتر از آن آرامش خیال برای شما در قبال مسولیت
تان برای خانواده ای که تشکیل داده اید، بیاورد.

سالم و شاد و توانگر باشید، همیشه.
Link to this log     لینک به این نوشته - 11:31 a.m. -                                                 مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

0  Comments   اظهار نظر از طرف دوستان
........................................................................................Thursday, September 18, 2003

تابستان تموم شد ولی رویای اون هنوز نه!

صبح ها هوا دیگه خنک شده. اگر هم کاپشن پاییزه هنوز نطلبه، دیگه پوشیدن
شلوار کوتاه و دمپایی لاانگشتی واقعا وقتش گذشته! اما هنوز من صبح ملت رو
میبینم که با حال و هوای تابستون زدن بیرون.

فکر کنم این همشهری های ما بدجوری دلشون میخاد تابستون هنوز ادامه پیدا کنه.
جالب اینکه خیلی هاشون هم دست مال بدست دارند با بینی شون کلنجار میرن و
بعضی دیگه هم دست و پاشون از سرما دون دون شده.

یکی نیست به اینها بگه:

بابا بخدا تابستون تموم شد رفت! باورکنین پاییز هم لطف خودش رو داره. درسته که
قانون فمینیستی " بکش و خوشگلم کن" بین المللیه، ولی با یک مختصر سلیقه پاییز
هم میشه خوش تیپ و جذاب اومد بیرون. درسته که هرچی رژیم گرفتین و ورزش
کردین و هیکل ساختین باید بره تو لباس های زمستون و قایم بشه ولی سال دیگه هم
تابستون داره!

بگذریم که ما زمستون پارسال در اوج سرما دختر دبیرستانی هایی رو میدیدم که
پررو پررو تو اون هوا با دامن کوتاه میرفتند مدرسه که یک وقتی از محبوبیتشون
بین پسرهای مدرسه کم نشه. با دست و پای سرخ مایل به کبود از سرمای منفی
بیشت هشت درجه تند و تند مثل آدم کوکی ها به سمت مترو در حرکت بودند.

خدا یک ....... به همه ما بده، یک ...... به اینهاLink to this log     لینک به این نوشته - 11:46 a.m. -                                                 مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

0  Comments   اظهار نظر از طرف دوستان
........................................................................................Wednesday, September 17, 2003

آماده شدن برای باران و طوفان جمعه بعد از ظهر

بنظر میاد که باد و بارون شدید از بعد از ظهر جمعه تا شنبه صبح در منوی
این هفته ساکنان استانهای کبک و انتاریوست پس بهتره که برای این وضعیت آماده
بشیم. از اونجایی که من نه پیشگو هستم نه هواشناسی تورنتو خیلی حسابهاش درست
در میاد رعایت هر کدوم از موارد زیر دربست به صلاحدید خودتون موکول میشه:

اگر در یا پنجره ای در منزل شما نیاز به رسیدگی یا تعمیر داره به فکر باشین، اگر
هم به تعمیر نیاز ندارند از محکم و بسته بودنشون در روز جمعه قبل از ترک منزل
کسب اطمینان کنین. در صورتی که در منزل از گاز استفاده میکنین قبل از خروج
از خانه و در فواصل بین پخت و پز، شیر های اصلی گاز را بسته نگه دارین.

لوازمی رو که در بالکن یا حیاط منزل قرار داده اید به داخل ساختمان منتقل کنین
و یا طوری در جایشان محکم کنید که بادی به قدرت 100 کیلومتر در ساعت نتونه
از جا بلندشون کنه. این امر خصوصا سطل های زباله یا بازیافت را شامل میشه.
فکر نکنم منظره باربکیو ها و سطل های پرنده چیز جالبی بشه!

اگر ماشین خود را بیرون پارک میکنین در صورت امکان از پارک کردن در نزدیکی
درختها یا حاشیه خیابونها خودداری کنین.

اگر کاری برای عصر جمعه برنامه ریزی شده و امکان جابجا کردن برنامه تون رو
دارین اینکار را بکنین. یادتون باشد در طوفان شدید رانندگی بسیار مشکل و خطرناکه
و امنیت جاده ها بطور قابل ملاحظه ای کم میشه.

اگر برای عصر یا شب مهمون دارین، تهمیداتی برای خواب شب مهمانان داشته باشین
تا در صورت خطرناک بودن راه ها در ساعات آخر شب، امکان پذیرایی بیشتری
داشته باشین. البته ما مهمون های کم توقعی هستیم!

جعبه کمکهای اولیه، چراغ قوه و باطری لااقل برای مصرف چهل و هشت ساعت،
ذخیره داروهای سرما خوردگی و مسکن، مواد غذایی، پتو و آب آشامیدنی و شستشو
رو در دسترس داشته باشین. برای اطفال شیرخوار و کوچک مایحتاجی در حد یک
سفر دو روزه دم دست داشته باشین.

وجود یک رادیوی باطری دارهم در صورت قطع برق به شما در دنبال کردن اخبار
کمک خواهد کرد.

سوت یا بوق گازی – بوق های دستی که به اسپری های هوای فشرده وصل هستند
برای خبر کردن همسایه ها در صورت نیاز به کمک به درد می خورن . مقداری
نایلون متری و یک کاتر و یک دستگاه منگنه چوب برای عایق بندی پنجره ها در صورت
شکسته شدن شیشه ها در طوفان و لباس بادگیر و دستکش لاستیکی هم بدرد خورند.

اگر کپسول و لوازم اطفای حریق در منزل دارین عملکرد آنها را بازدید کنید و راه
دسترسی به آنها را باز نگهدارین. در صورت داشتن تبر و اره اونها را در معرض
دسترس بزرگسالان منزل بگذارید – البته بزرگسالان معقول و مرتب!.

به بچه ها آموزش بدید که طوفان چه ماهیتی داره تا ضمن رعایت نکات ایمنی از
اضطراب آنها کاسته بشه. ضمنا اگر خودتون از طوفان میترسید (!) نگذارید بچه
ها بفهمند چه مادر و پدر شیر دلی دارند. برای سرگرمی اونها لوازم بازی و
سرگرمی مورد علاقه شون رو در محل تجمع خانواده بیارید.

در صورتی که افراد خانواده در یک اتاق جمع نخواهند شد، مثل خانواده هایی که
بچه تین ایجر دارند و در سنینیه که کلا با بقیه ملت حال نمیکنه – که جزء روحیات
این سن و سالهاست - محلی رو در خانه برای تجمع فوری در صورت بروز وضع
اضطراری تعیین کنید و با افراد خانواده در تاریکی رسیدن به این محل را تمرین کنین.

محل اوراق بیمه و – دور از جونتون – وصیت نامه ها را به افراد معتمد خودتون
اطلاع بدید.

اگر در منزل بیمار یا افرادی نیازمند به مراقبت های ویژه وجود دارن قبلا در مورد
توصیه های لازم برای این افراد با پزشک یا متخصص درمانیشون مشورت کنین.

درصورت بروز مشکل خونسردیتون رو حفظ کنین و سعی کنین به نیروهای امداد
رسانی خبر برسونید. یادتون باشه اونها شب بسیار پرکاری خواهند داشت و قطعا سرعت
رسیدگی شون به مشکلات کمتر از شب های دیگر خواهد بود.

باز هم میگم معلوم نیست طوفان چقدر شدید باشه و اصولا به هیچکدوم از این موارد
احتیاج پیدا کنید. به صلاحدید خودتون و درصورت تمایل ازشون استفاده کنین.

فعلا ...Link to this log     لینک به این نوشته - 12:14 p.m. -                                                 مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

0  Comments   اظهار نظر از طرف دوستان
........................................................................................Tuesday, September 16, 2003

نبوغ ابلهانه یا تکرار تجربیات بی حاصل در اینسوی کره زمین!

دعوا بین کمپانی های کرایه دی وی دی – نظیر راجرز ویدیو و بلاک باستر- و
کمپانی های فیلم سازی بر سر استفاده از دی وی دی های دارای تاریخ مصرف
ادامه داره.

کمپانی های فیلم سازی در صدد هستند دی وی دی هایی را روانه بازار و جایگزین
نمونه های قبلی کنند که از لحظه باز شدن بسته بندی شان ظرف چهل و هشت ساعت
از بین برند – درست عین فیلم های جیمز باند و نظایرهم. دلیلی هم که ذکر میکنن
جلوگیری از سرقت هنری – یا پایرسی یا همون کپی کاری خودمونه.

مزیتی که از نظر ایشان برای مصرف کننده ها داره: دیگه مجبور به عودت فیلم
نیستند.

مشکل اصلی اینکه هزینه این دی وی دی ها بالاست و برای مشتری ده دلار هزینه
بر میداره که با توجه به اینکه الان بسیاری از فیلم ها را میشه با شش دلار برای
تا پنج روز متوالی کرایه کرد، اصلا برای مشتریان لطفی نداره.

نکته دیگه اینکه معلوم نیست با این شاهکار نبوغ آمیز چطوری قراره جلوی پایرسی رو
بگیرند چون هر کسی مایل به کپی کردن اثر باشه در همان چهل و هشت ساعت کارش
راه میافته و با بودن کپی کننده های دی وی دی و انواع برنامه های کپی هیچ شانسی
برای مقابله با کپی کننده ها باقی نمی مونه. در بدترین حالتش اینکه فیلم رو روی نوار
وی اچ اس کپی میکنند.

تازه اگر طرف قبلا در اینکار تردید میکرد و راجع بهش بررسی بیشتری میکرد الان دیگه
وقتی برای اینکار نداره و باید اول کپی روبگیره تا اصل ماجرا نپریده و بعد بشینه فکر کنه
ببینه از اول میخواسته کپی کنه یا نه!

روسیاهی هم به ذغال میماند چون حالا هم مردم جری تر میشن که در قبال نقره داغی
که شدن و برای دو روز فیلم دارن ده دلار پول میدن انتقامی شایسته بگیرن و هم یاد میگیرن
چند نفری با هم یک دی وی دی را کرایه کنن د و در طی دو روز شریکی با هم نگاه کنن
تا خرجش دربیاد. خیالتون هم راحت باشه که در این امر تمامی قومیت های مهاجر با
هم شریک خواهند بود.

ما از این کارهای بی نتیجه که همیشه هم نتیجه عکس میده قبلا زیاد دیده ایم، بنظرم حالا
وقتشه همین سناریوهای خنده دار رو در آمریکای شمالی ببینیم!


Link to this log     لینک به این نوشته - 10:20 a.m. -                                                 مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

0  Comments   اظهار نظر از طرف دوستان
........................................................................................Monday, September 15, 2003اخطاریه توفان شدید برای ساکنان انتاریو

هفته ای که ملایم و آرام آغاز ممکن است پایانی خشونت بار داشته باشد!

استان کبک و جنوب استان انتاریو ممکن است جمعه این هفته شاهد ورود آخرین
تقلاهای گردباد ایزابل باشند.

این گردباد رتبه چهار – یعنی گردبادی بهمراه بادهای به سرعت 210 تا 240 کیلومتر
در ساعت که قادر به وارد آوردن خسارت شدید به خانه ها، درختان و از جا کندن دکه
ها و پرت کردن اتومبیل هاست – هم اکنون بعد از بر هم زدن اقیانوس اطلس به سواحل
مابین نیو جرسی و کارولینای شمالی نزدیک میشود و هرچند سواحل کانادا از طرف
اقیانوس اطلس در خطر قرار ندارند، در صورت تغییر مسیر این گردباد رو به شمال
استانهای کبک و انتاریو به مخاطره خواهند افتاد.

لازم به ذکر است که این گردباد در سال 1998 در آمریکا یازده هزار نفر را کشت و
هزارن خانه را ویران کرد. در سال 1954 با تغییر مسیر همین گردباد و ورود ایزابل به
انتاریو هشتاد نفر جان خود را از دست دادند.

طبق این خبر ساکنان نواحی نزدیک به حاشیه دریاچه انتاریو بیشتر در معرض خطر
بوده و امکاندارد مجبور به تخلیه اضطراری منازل خود شوند.

برای دیدن فیلم خبری این طوفان اینجا کلیک کنید.

فعلا...


Link to this log     لینک به این نوشته - 12:29 p.m. -                                                 مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

0  Comments   اظهار نظر از طرف دوستان
........................................................................................Sunday, September 14, 2003حیف از پول، حیف از وقت نازنین!

الان دارم از دیدن فیلم (روزی روزگاری در مکزیک) برمیگردم. یک کپی رنگ
و رو رفته و بازسازی شده از فیلم دسپرادو با بکارگیری آنتونیو باندراس، سلما هایک،
جانی دپ، ویلم دافو، میکی رورک و از همه جالب تر انریکه ایگلسیاز!

یادم میاد اون وقتها تو ایران بابام اینا بشوخی میگفتن وقتی دیدین فیلمی پر شده از هنرپیشه
های معروف و گرون، بدونین بودجه برای خود فیلم نامه کم اومده و صدی هشتاد داستان
فیلم آبکیه! گمونم این فرمول هنوز معتبره. بیچاره آنتونیو باندراس هم یک مقداری پا به سن
گذاشته و آرتیست بازی اکشن یک کمی بهش نمیاد. سلما هایک هم، که جمعا سه دقیقه در
کل فیلم ظاهر شد.انریکه ایگلسیاز، که مثلا برادر کوچک آنتونیو باندراس بود ، از هرگونه
شباهت ظاهری – از نظر قیافه و قد و هیکل- با اون مبری بود و میشد هردوشون رو کاملا
از توی فیلم حذف کرد و بدون اونها فیلم رو ساخت.

شخصیت آنتونیو باندراس هم معجونی بود از عناصری مثل سوپرمن و رینگو و اسپایدرمن و
لات جوانمرد با کمی چاشنی میهن پرستی برای مکزیک – که ما هنوز سر در نیاوردیم
برای چی هالیوودیها دارند سبیل مکزیک رو چرب میکنند.

خلاصه اینکه علیرغم اینکه من شدیدا عاشق فیلم اکشن هستم و ضریب اغماض بالایی هم
در مورد بازی بد یا آبکی بودن داستان دارم، از سر تا ته فیلم هیچ نکته جالب یا گیرایی پیدا
نکردم.

دیدار از این فیلم به صلاحدید خودتون ...Link to this log     لینک به این نوشته - 1:14 a.m. -                                                 مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

0  Comments   اظهار نظر از طرف دوستان
........................................................................................Thursday, September 11, 2003آخر هفته ملایم و سرگرم کننده!

فستیوال انگور و شراب در نیاگارا
پنجاه و دومین جشن سالانه سرزمین شراب با شرکت بیش از پانزده هزار جریب
تاکستان های منطقه نیاگارا از این جمعه دوازده سپتامبر آغاز میشود و تا بیست و
هشتم سپتامبر ادامه خواهد داشت.
این ایام روزهای اوج برداشت انگور از تاکستانهای پهناور و پر بار انتاریو و بهترین
موقع برای آشنایی با این منطقه و خرید میباشد. بیش از هفده مناسبت برای سرگرمی
بازدید کننده ها در این دوره هفده روزه در نظر گرفته شده. محل جشن جنوب شهرک
سنت کاثارینز و پارک مونته بلو است.
تورنتویی ها میتوانند از طریق کیو-ای-دبلیو به سنت کاثارینز بیایند و از طریق انتاریو
استریت از بزرگراه خارج شده و در امتداد این خیابان به سمت جنوب بروند تا به پارک
مونته بلو در تقاطع خیابانهای انتاریو و لیک برسند (پارک سمت چپ قرار خواهد داشت).

مسابقات قهرمانی سواری بر گاوهای وحشی ( شاید هم عصبانی!)
Dodge Rodeo Championships
این جمعه، شنبه و یکشنبه انتاریو میزبان فینال مسابقات گاوچرانی با شرکت بهترین
کابوی ها و کاگرل های آمریکا و کانادا خواهد بود. فهرست انواع مسابقات امسال
عبارتست از:

bareback riding, calf roping
steer wrestling, barrel racing
bull riding, team roping
and the saddle bronc

محل برگزاری مسابقات، هرشی سنتر در کوکسویل انتاریو است و روز جمعه از ساعت
هفت عصر و روز شنبه از ساعت چهار عصر شروع شده و از نیمه شب تا یک عصر
یکشنبه ادامه خواهد یافت. نشانی :

Hershey Centre
5500 Rose Cherry Pl
Cooksville, ON L4Z4B6
Phone: (905) 502-9100

خوش بگذره...Link to this log     لینک به این نوشته - 9:49 p.m. -                                                 مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

0  Comments   اظهار نظر از طرف دوستان


دوستان تورنتویی و غیر تورنتویی بگوش باشید!

مایکروسافت اعلام کرده که یک نقطه ضعف در آرپی سی ویندوزها میتونه
امکان اجرای برنامه هایی رو توسط یک خرابکار از روی شبکه فراهم کنه.
توصیه میشه هر چه زودتر با نصب پچ مربوط به نسخه ویندوزتون این درز
رو وصله کنین. این هم لینکش.

فعلا ...


Link to this log     لینک به این نوشته - 9:41 a.m. -                                                 مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

0  Comments   اظهار نظر از طرف دوستان
........................................................................................Tuesday, September 09, 2003امید جلیلی در سریال تلویزیونی ووپی!

دیشب اولین قسمت از سریال تلویزیونی ووپی – با شرکت ووپی گلدبرگ،
امید جلیلی، رن براون و الیزابت ریگن- در ساعت هشت شب به وقت شرق
آمریکای شمالی پخش شد. از این به بعد هم سه شنبه ها سر همین ساعت
میتونین این برنامه نیم ساعته رو در شبکه ان بی سی – کانال هفده برای
دارندگان کیبل راجرز- دنبال کنید.

امید جلیلی – که تحت نام نسیم در سریال بازی میکنه – دستیار ووپی گلدبرگ
صاحب یک هتل کوچک در منهتن – نیویورک – و یک ایرانیه که برای زندگی
به آمریکا اومده و شدیدا نسبت به اینکه مردم ایرانی ها را با عربها باشتباه بگیرند
حساسیت داره.

بقیه داستان هم، مثل همه سریال های کمدی پرایم تایم – یعنی بهترین و گرانترین
زمان ممکن برای پخش یک سریال- ملقمه ایه از خل بازی و شیرینکاری ووپی
و نسیم در اداره هتل و رسیدگی به مسافرها.

اونهایی که فیلم گلادیاتور رو دیدن حتما امید جلیلی رو در نقش دلال برده ایکه که
ماکسیموس رو به ارباب و مربی گلادیاتوریش در شهر زوکبار فروخت بخاطر
میارند (شاید هم نیارند!).

خوش بگذره ...Link to this log     لینک به این نوشته - 10:35 p.m. -                                                 مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

0  Comments   اظهار نظر از طرف دوستان


چند نکته بیربط به هم در یک لاگ!

اول اینکه ای دوستان خوبی که تازه تشریف آورده اید – و ای آنهایی که تازه تشریف
نیاورده اید و هنوز دوزاریتان نیافتاده- بدانید که برای سرما خوردن در بهترین زمان
ممکن قرار دارید. صبح ها تلویزیون هوای ملس نه چندان سرد پیش بینی می کنه، وقتی
میایین تو خیابون باد میگیره و تا بیایین بخودتون بجنبید دماغ مبارک روان شده و تا ظهر
دارین با فین فین و خواهش و تمنا باهاش سر و کله میزنین. پس اولا از الان تا اطلاع
ثانوی هر روز موقع خروج از منزل یک ژاکت یا کاپشن نازک پاییزه با خودتون بردارید
تا به خرج داروی سرماخوردگی دچار نشین. اگر از ایران قرص های ویتامین نسبتا
بی خاصیت آورده اید، هر روز صبح بعد از صبحانه یک ویتامین ث بیاندازید بالا. اگر
هم خوشبختانه نیاورده اید، در اولین فرصت، ترجیحا امروز عصر یا همین ویکند به
والمارت یا نوفریلز بروید و یک بسته دویست و پنجاه یا پانصد تایی بخرید. قیمت ویتامین
ث در ایندو فروشگاه زنجیره ای به نسبت بقیه فروشگاهها ارزانتره. هر چند قیمت قرص
سرما خوردگی در تمام تورنتو تفاوت چندانی نمیکنه.

دوم اینکه این روزها آخرین روزهای فعالیت سنجابهای شهره و اینجا و آنجا با عجله مشغول
چال کردن غذا برای زمستون هستند تا در روزهای آفتابی و ملایم تره زمستان به اونها سر
بزنند.اگر وقت داشتید برای تماشای اونها توقف کنید و چند ثانیه ای از دیدن جست و خیز و
جنب و جوششون لذت ببرید. ضمنا یادتون بیاد که خدایی که حواسش به تک تک این جونده
های کوچک هست تا بی روزی نمونند، شمای به این گنده ای را قطعا از یاد نمی بره!

سوم اینکه اغلب آپارتمانها در تورنتو از نظر گرمایش وضع بسیار بهتری دارند تا از نظر
خنک کردن در تابستان و این یعنی به احتمال زیاد مشکلی از بابت سرمای خانه نخواهید
داشت و اگر ورود سوز از درز در بالکن و یا پنجره آزارتون داد به یک فروشگاه یک دلاری
بروید و از این نوارهای ابری مخصوص درزگیری بخرید. این فروشگاهها که به دالرشاپ
معروف هستند در اصل اسامی دیگری دارند مثل سیلوردالر، دالر راما، یا اباک اور تو
Silver Dollar, Dollar Rama, A buck or two,...
و نظایرهم و در خیلی از مالهای بزرگ – یعنی همون مراکز خرید بزرگ- یک شعبه بزرگ
دارند. مثلا در فرویو مال – وسط محله محبوب ایرانی ها- و یا در دان میلز سنتر یا ...
Fairview Mall, Don Mills Centre

چهارم اگر تازه از خانه دوست و آشنا و یا احیانا هتل به اتفاق چمدون ها به آپارتمانتون اومدید
پس همه کابینت ها خالیه و از اسکاچ گرفته تا زمین شور و پرده حموم و ... رو ندارین و دیر
یا زود باید بخرید. برای خرید این اقلام – لااقل تا وقتی به سر کارتون تشریف ببرید- به همون
دالرشاپ ها بروید و همشون رو از همونجا بخرید. اینطوری خورده خورده نزدیک به سیصد
دلار صرفه جویی خواهید کرد. باورتون نمیشه که خونه ایکه خالیه خالی بوده چقدر چیز کم
داره و اگر سه روز تموم بروید خرید و بیارید بریزید تو خونه باز هم یک چیزهایی کم دارید!
اگر از رنگ و ریخت بعضی هاشون خوشتون نیومد بعدا که مشغول دلار درآوردن بودید
عوضشون کنید. فعلا پولتون برای چیزهای واجب تر، مثل کرایه خانه و خورد و خوراک نگه
دارید.

فعلا عرضی نیست تا بعد ...Link to this log     لینک به این نوشته - 10:28 a.m. -                                                 مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

0  Comments   اظهار نظر از طرف دوستان
........................................................................................Monday, September 08, 2003

آلرژی و مورچه های سرگردان

این روزها بینی ملت حساس به تغییر فصل در وضعیت قرمزه و هر وقت دوست
داشته باشه روانه و هر وقت دلش بخواد تعطیل کرده رفته دنبال کارش. از خشکی
و سوزش چشم که دیگه نگو، انگار یک هفته است نخوابیدند و داشتند وبلاگ میخوندند!

باز خدا رو صد هزار بار شکر که اینجا صد جور داروی حساسیت هست – مخصوص
روز (یعنی غیرخواب آور)، مخصوص شب، برای بینی، برای چشم، برای سینوس،
برای ریه، برای بینی و ریه، برای سینوس و چشم .... که البته همه ملت هم کارشون با
این داروهای آماده راه نمیافته و عده ای هم باید برن دکتر دارو نسخه ای سفارش بدند و
بعضی هم هنوز دارند صبر می کنند تا دارو شون کشف بشه. خدا به همشون صبر بده
انشاءالله.

این روزها موقع خونه تکونی مورچه ها هم هست و مورچه های نر رو طبق معمول
همه سال از لونه بیرون کرده اند تا بروند هر جا دری یا پنجره ای باز بود به هوای
چراغ بریزند تو خونه مردم و از سر و کول در و دیوار برن بالا! علت؟ دیگه کار مهمی
ندارند انجام بدند و ملکه تا سال آینده امکان تخمگذاری داره و چون تو لونه نون مفت به
کسی داده نمیشه و این فلک زده ها هم کار دیگری بلد نیستند باید ادامه الواتی را تشریف
ببرند تو کوچه!

یادم میاد تو یک وبلاگ دیدم یکی گفته بود بشر باید از مورچه ها یاد بگیره که قانع و
بدون شرارت در صلح و هارمونی زندگی میکنند. با توجه به اینکه میدانم این آقا هرگز
در تمام عمرش اول فصل سرما با اردنگی روانه خیابون نشده، امیدوارم تا عیالش این
لاگ فیلسوفانه اش رو نخونده و اشتباها حرفش رو جدی نگرفته نوشته اش رو پاک کنه.

آدرسش رو هم بهتون نمیدم تا یکوقت یک خیرخواهی به خانمش خبر نده!


Link to this log     لینک به این نوشته - 12:10 a.m. -                                                 مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

0  Comments   اظهار نظر از طرف دوستان
........................................................................................Friday, September 05, 2003

این ویکند تو شهر چه خبره؟

Ontario Place
955 Lake Shore Blvd. W.
در آنتریوپلیس، این شنبه و یکشنبه، مسابقه قایق های تندروی پارویی – معروف
به دراگون بوت و بومی کشورهای زردپوست- برای کمک به موسسات خیریه
کانادا انجام میشه. بیش از یکصد و پنجاه تیم در این مسابقات دو روزه شرکت
خواهند کرد و بخشی از درآمد بلیط ها و خریدهای بازدید کننده ها، که نزدیک به
پانصد هزار دلار برآورد شده، به امور خیریه تعلق خواهد داشت. مسابقه ها
ساعت هشت صبح شروع میشوند.

Cabbagetown Cultural Festival
جشنواره فرهنگی کبج تاون (شهرک کلم!)
این جشنواره که از چهارشنبه این هفته در خیابانهای پارلمنت و کارلتون شروع شده
و تا دوشنبه ادامه خواهد داشت هر سال در پایان تابستان شما رو به داون تاون شهر
دعوت میکند تا از رژه و برنامه های خوانندگان و نوازندگان و بوفه های متعدد لذت
ببرید. اگر مایل به بردن وسیله شخصی نیستید – چون در این منطقه جای پارک کم
یاب و گران هست- میتوانید اتوبوس 65 پارلمنت را در ایستگاه متروی کسل فرنک
(خط متروی بلور) سوار بشین یا با استریت کار 506 کارلتون از ایستگاه متروی کالج
خودتان را به جشن برسانید.

International Centre
6900 Airport Rd. Mississauga, ON
بیست و دومین نمایشگاه لوازم کمپینگ و شکار و فعالیت های فضای باز
این نمایشگاه از ساعت نه صبح امروز جمعه شروع شده و روزهای شنبه و یکشنبه
از ساعت ده صبح میزبان علاقه مندان به وسایل کمپینگ و شکار، شامل حوزه وسیعی
از انواع چادر، لوازم ماهیگیری، لباس، سلاح های گرم و سرد و خودروهای صحرایی
خواهد بود. بلیط ورودی این نمایشگاه 12$ است.

خوش بگذره!
Link to this log     لینک به این نوشته - 6:07 p.m. -                                                 مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

0  Comments   اظهار نظر از طرف دوستان
........................................................................................Thursday, September 04, 2003

تابستون تقش در اومد!

بالاخره تابستون با همه برنامه های گردش و النگه و کارهایی وقت شد و یا نشد که
انجام بدیم تموم شد!

الان که دارم این رو مینویسم یک نسیم خنک بهشتی از پنجره داره میاد تو که هوش
از سر آدم می پرونه.....به به عجب هوایی!

نه نه فکر نکنین نمی دونم این نسیم تا چند وقت دیگه به چه سوز جان نوازی تبدیل
میشه! ولی اون هم به پاکی هواش می ارزه.

صبح های زمستون، وقتی طبق معمول نگاهی به گزارش وضع هوا میکنم و میبینم
هوای ساکن – که خوابشو ببینین- فقط منفی بیست و سه درجه است و باد با کمی اظهار
لطف اون رو به منفی سی و یک تبدیل میکنه، اونوقت خدا شکر میکنم که تموم تابستون
در برابر وسوسه سگ خریدن مقاومت کردم و حالا مجبور نیستم جناب آقا رو قبل از
دراومدن از خونه ببرم هوا خوری تا برای خودش تو برف پودری خشک پشتک و وارو
بزنه و توپ بازی کنه و من هم مثل بعضی ملت سگدار با صورت سرخ از سرما این پا
و اون پا کنم و با بخار نفسم ستون یک متر و نیمی بسازم!

ای تازه مهاجرا یادتون باشه خونتون رو نزدیک به مترو یا در چند قدمی ایستگاه اتوبوس
بگیرید اگرنه زمستون اشتباهی رو که کردین هر روز با مغز استخوانتون حس خواهید
کرد! اگر هم هنوز چمدون نبستین کلاه پشمی و شال گردن و دستکش هاتون را همین
الان بگذارین رو چمدون که یادتون نره!Link to this log     لینک به این نوشته - 10:16 p.m. -                                                 مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

0  Comments   اظهار نظر از طرف دوستان
اشیاء پرنده ناشناخته در آسمان کانادا ( قسمت دوم )

معمای طرحهای حلقوی مزارع
Crop Circles

امسال، تا این لحظه، هفده طرح حلقوی ناشناخته ( معروف به کراپ سیرکلز ) در مزارع
کانادا ظاهر شده اند. آخرین گزارش رسیده مربوط به مشاهده یک طرح بزرگ متشکل از
دو دایره به قطر های بیست و پانزده متر است که با دو خط موازی به هم وصل شده اند و
در بیست و نهم آگوست – همین هفته پیش- در مزرعه گندمی در شهر بوییس وین در مانی
توبا کشف شده است. انتاریو امسال میزبان چهار مورد از این طرح ها بوده است.

در طی صدها سال گذشته، در مزارع و کشتزارهای نقاط مختلف دنیا، نقش های هندسی ساده
و ترکبیبی متعددی ظاهر شده اند که بواسطه پیچیدگی محاسبات ریاضی شان و ناممکن بودن
ترسیم آنها بدون کمک گرفتن از هواپیما، هلی کوپتر یا حتی جی پی اس، توجه بسیاری از
محققان را بخود جلب کرده اند. در نسخ قدیمی رساله های مذهبی قرن هفدهم اروپا، تصاویری
کشیده شده از نقوشی هندسی در مزارع که عامل پیدایش آنرا شیاطین معرفی میکرده اند. در
شماره بیست و نهم جولای 1880 مجله طبیعت گزارشی رسمی و معتبر وجود دارد از این
نقوش مرموز و منتظم در مزارع اروپا.

تعداد این نقوش در اواخر دهه هفتاد رو به افزایش گذاشت و این امر موجب جلب توجه بیشتر
محققان و هشیاری بیشتر مردم به این پدیده های شگفت انگیز گردید. در مواردی این طرحها
طی چند لحظه در مقابل چشمان ناظرین و یا دوربین های فیلم برداری شخصی ظاهر شده اند.
بنظر میرسد تمرکز بیشتر این نقوش در اطراف نصف النهار زمین باشد.

در کانادا از اوایل دهه هفتاد تا امروز بیش از دویست مورد از ظهور این نقوش گزارش
شده اند. حالا بیایید ببینیم چه چیزی در مورد این نقوش جالب توجه است:

1- این نقوش از نظر ترسیمی بسیار دقیق هستند، غالبا بسیار بزرگند و در مکان هایی ظاهر
میشوند که هیچ بلندی ای در اطرافشان نیست. در مواردی این طرحها در محوطه مناطق
نظامی یا مخابراتی ظاهر میشوند که بطور شبانه روزی مورد حراست و فیلم برداری مدار
بسته هستند. گاها نیز چنان از نظر هندسی پیچیده اند که حتی یک تیم زبده برای ایجادشان
به چندین روز وقت نیاز دارد.

تصویر 1، تصویر 2، تصویر3، تصویر 4، تصویر 5، تصویر 6، تصویر 7

2- گیاهانی که در ترسیم این نقوش خم میشوند تا نقش را بشکل فرو رفته در مجموعه یکدست
مزرعه نشان دهند، در محل خمیدگی متورم شده و به نظر میرسد در آن نقطه از درون جوشیده
باشندو در هیچیک از آنها آثار شکستی بر اثر تا شدن دیده نمیشود.

تصویر 1، تصویر 2

3- این طرح ها گاها با یکدیگر راس های چند ضلعی هایی را به طول اضلاع چند صد کیلومتر
میسازند که چند کشور را در بر میگیرند.

4- در زمان ترسیم این نقوش گاها کره های نورانی کوچکی در حال چرخش مدور بر فراز نقوش
دیده شده اند. عوامل دیگری نیز نظیر وجود پارازیت الکترومغناطیس شدید – تاثیر گذار در
عملکرد دوربین های فیلم برداری، تلفن های همراه و گیرنده های رادیویی – و نیز گرمای شدید
و ناگهانی منطقه، بروز سر درد و تهوع در افراد نزدیک به محل نیز در هنگام ظاهر شدن این
طرحها گزارش شده اند.

نظریات متعددی در مورد طرز بوجود آمدن این نقوش مطرح شده و بحث های زیادی بین
طرفداران ایده هوشمند بودن عوامل ایجاد این طرح ها و یا طبیعی بودن آنها وجود دارد.

در سال 2001 عجیب ترین و شاید کامل ترین نقشی که تا کنون بر زمین ظاهر شده در محوطه
فضای باز یک ایستگاه رادیو تلسکوپ و در فاصله اندکی از فرستند پایگاه تشکیل شد که برای
کارشناسان جستجو برای نشانه های حیات هوشمند خارج از سیاره زمین بسیار آشنا بود. یک
نسخه بازنوشته شده از الگویی که در سال 1974 میلادی توسط همان رادیوتلسکوپ در
چیلبورن همپشایر – انگلستان - به فضا مخابره شده بود و در آن بروشی ساده با بهره گیری
از مربع های کوچک مکانیزم ریاضی باینری توضیح داده شده بود و با این مکانیزم اطلاعاتی
در مورد اندازه جثه و شکل انسان ها، پایه بودن عنصر کربن در حیات زمینی، فرم منظومه
شمسی و طرحی از دی ان ای انسان در الگو قرار گرفته بود.
اینبار این الگو حاوی اطلاعاتی پیرامون فرستندگان پیام بود. طرح جثه، عنصر پایه ترکیبی
کربن و سیلیکن، و از همه جالب تر دی ان ای سه شاخه ای. این تصویر با طرحی از چهره
انسان باشباهت بسیار زیاد به طرح صورت مانند کشف شده در مریخ توسط مارس آبزرور هم
زمان بوده و در فاصله چند صد متری از هم قرارداشته اند.

تصویر 1، تصویر 2، پیام ارسالی بشر، طرح دریافتی

امیدوارم این بحث شما را به تحقیق بیشتر در این زمینه علاقه مند کرده باشد!

روز خوش...Link to this log     لینک به این نوشته - 2:09 p.m. -                                                 مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

0  Comments   اظهار نظر از طرف دوستان
........................................................................................Tuesday, September 02, 2003یک خبر تازه ..... یک خبر تازه!

Asteroid "2003 QQ47"

سی ان ان اعلام کرد یک سنگ آسمانی احتمالا تحت تاثیر جاذبه سیاره مشتری
از کمربند سیارک ها – در فاصله بین مشتری و مریخ – جدا شده و به سوی زمین
در حرکته.

زمان رسیدن این سنگ به زمین بیست و یکم مارس سال 2014 هست
و در صورت برخورد به زمین نیروی تخریبی بیست میلیون برابر بمب اتمی
هیروشیما را داره!

بررسی های بیشتر تا دو ماه دیگه ادامه خواهد داشت تا دقیقا محاسبه بشه
که آیا این سنگ در مسیر قطعی برخورد با زمینه یا نه.

در حال حاضر آژانس های فضایی آمریکا و انگلیس سرگرم بررس بیشتر
موضوع هستند.

فعلا...Link to this log     لینک به این نوشته - 5:10 p.m. -                                                 مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

0  Comments   اظهار نظر از طرف دوستان
جماعت جشنواره دوست بگوش باشید!

چهار فیلم ایرانی در جشنواره بین المللی فیلم تورنتو شرکت کرده اند.

مشخصات فیلم ها بهمراه زمان و مکان پخش عبارتند از

پنج عصر (سمیرا مخملباف) مدت - صدوشش دقیقه
At Five in the Afternoon
سه شنبه نهم سپتامبر – سینما آپ تاون – ساعت بیست و یک و پانزده دقیقه.
پنجشنبه یازدهم سپتامبر – سینما ورسیتی – ساعت چهارده.

طلای سرخ (جعفر پناهی) مدت – نود و هفت دقیقه
Crimson Gold
شنبه ششم سپتامبر – سینما آپ تاون – ساعت پانزده و سی دقیقه.
دوشنبه هشتم سپتامبر – سینما ورسیتی – ساعت بیست و یک.

سکوت بین دو اندیشه (بابک پیامی) مدت – نود و پنج دقیقه
Silence Between Two Thoughts
جمعه دوازدهم سپتامبر – سینما ورسیتی – ساعت بیست و سی دقیقه.
شنبه سیزدهم سپتامبر – سینما ورسیتی – ساعت هجده.

ابجد (ابوالفضل جلیلی) مدت – صد دقیقه
Abjad
دوشنبه هشتم سپتامبر – سینما ورسیتی – ساعت نوزده و پانزده دقیقه.
پنجشنبه یازدهم سپتامبر – سینما آپ تاون – ساعت نه و پانزده دقیقه.

آدرس سینما ها :

Varsity - 55 Bloor St. W. (Manulife Centre), Toronto (416) 961-6304
Uptown - 764 Yonge St. (at Bloor St.), Toronto (416) 444-FILM

برای خرید بلیط باید از قبل اقدام کرده باشین. اطلاعات بیشتر در مورد روش و
محل تهیه بلیط ها رو میتونین از اینجا دریافت کنین.

خوش بگذره....Link to this log     لینک به این نوشته - 3:15 p.m. -                                                 مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

0  Comments   اظهار نظر از طرف دوستان
........................................................................................Monday, September 01, 2003

عکس های نمایشگاه ملی کانادا آماده شدند!

یکصد و بیست و پنجمین نمایشگاه ملی کانادا – همون سی ان ایی خودمون – با
حضور صدها شرکت کننده و استقبال صدها هزار بازدید کننده بسیار جذاب و
سرگرم کننده بود.

تنها نمایش هوایی روزانه چهار ساعته با شرکت جنگنده های اف 18 و اف 15 و
جت های آموزشی و بمب افکن ها و شکاری های جنگ اول و دوم جهانی ارزشش
خیلی بیشتر از بهای بلیط ده دلاری نمایشگاه بود. ( که البته با خرید بلیط ها از فارما
پلاس رو هر بلیط سه دلار میتونستین تخفیف بگیرید).

بما که خیلی خوش گذشت، امیدواریم به دوستانی هم که ازین نمایشگاه بازدید کرده
بودند خوش گذشته باشه.

خوش باشید...
Link to this log     لینک به این نوشته - 11:10 p.m. -                                                 مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

0  Comments   اظهار نظر از طرف دوستان
........................................................................................